Ramen vervangen in Amsterdam

De bestaande schuiframen waren niet door de bewoonster te openen. Deze vervangen voor dubbele draairamen met een makelijke en tevens inbraakveilige sluiting